Liên hệ

      Tang Minh Phat Trading and Service Co., Ltd (TMP)
                 Address: 602/41E, Dien Bien Phu Street, 22 Ward, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
 Tel: 0915.493.164  – 0915 031 817
      Email: sale10@tmpvietnam.com
Zalo: 016312844226